Úvodní přednáška o meditaci, zakončená krátkým koncertem meditační hudby.

Agnikana's group

Meditace je pozitivní, tvořivá a praktická cesta pro každého, kdo hledá způsob jak zlepšit kvalitu svého života. Pomůže vám odpoutat se od svých každodenních povinností, obav a starostí a pocítit ve svém životě více klidu, harmonie a jistoty. Pravidelná meditační praxe vám přinese mír mysli a prožitek hlubšího uvědomění, ze kterého pramení větší porozumění sobě samým a světu kolem nás. Naučte se naslouchat tiché moudrosti a žít v souladu ze svou vlastní přirozeností!

Na závěr přednášky proběhne krátký koncert s meditační hudbou.

Přednáška se bude konat 24. března v 19.00h Sri Chinmoy Centrum – Bartošova ul.40., ZLÍN. Jako vždy, vstup je zdarma s nutnou předchozí registrací.

Při zpěvu se pokoušíme vytvořit a uchovat atmosféru harmonie, míru, čistoty a oduševnělosti, aby mohl každý posluchač získat co nejvíce z meditativních kvalit písní a současně ocenit i jejich melodie. Hudba je ale naštěstí velkým kouzelníkem a dokáže svým univerzálním klíčem otevřít dveře od každého srdce nehledě na jazyk, ve kterém jsou písně složeny. Pokud posluchač vnímá hudbu svým srdcem, je schopen jí zcela porozumět. V ten okamžik si uvědomí, že se uvnitř ní nachází nekonečné moře míru a vše přesahující ticho. Koncert tak může sloužit i jako snadný vstup do umění meditace.

Vaše údaje nikde neukládáme, nebojte!

A na závěr ukázka z předchozích koncertů.